Tytuł projektu: "Konie w Beskidach/Koně v Beskydech"

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002756

Nazwa programu, w ramach którego został zrealizowany projekt: Fundusz Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko

Wnioskodawca: Obec Dolní Lomná

Partner projektu: Gmina Istebna

Data złożenia wniosku aplikacyjnego: 03.02.2021 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 16.07.2021 r.

Data zakończenia rzeczowego: 31.07.2022 r.

Kluczowe działania:

Zarządzanie projektem (administracja)

Zadania realizowane przez Gminę Istebna:

 1. Utworzenie strony internetowej promującej ciekawe miejsca przyrodnicze i kulturowe w
 2. Łomnej Dolnej i w Gminie Istebna. Strona została utworzona w grudniu 2021 r.
 3. Zakup „Lalki Furmana” w tradycyjnym stroju góralskim- 80 szt.
 4. Zakup pocztówki promującej zawody konne- 2000 szt.
 5. Zakup pieczątki pamiątkowej- 1 szt.
 6. Zakup plakatów- 30 szt.
 7. Organizacja transportu uczestników z Dolnej Łomnej do Gminy Istebna oraz z Gminy Istebna do Dolnej Łomnej
 8. Organizacja występów zespołów regionalnych podczas „Zawodów Furmanów” z Dolnej Łomnej oraz z Gminy Istebna,
 9. Organizacja występów zespołów regionalnych z Gminy Istebna podczas „Wyścigów Furmanów”
 10. Wydruk fotografii na wystawę zdjęć- 16 szt. Oraz zakup antyram do ekspozycji-16 szt.,
 11. Opracowanie i wydruk folderu turystycznego promującego atrakcje przyrodnicze i kulturowe w języku polskim i czeskim- 1000 szt.,
 12. Organizacja konferencji dla 40 osób na zakończenie projektu promująca partnerów projektu.
 13. Działania promocyjne i informacyjne.

Cel projektu:

Zwiększenie potencjału turystycznego, promocji atrakcji turystycznych, zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Dolnej Łomnej i Istebnej, co doprowadzi do wsparcia większej liczby odwiedzających nie tylko w obu gminach pogranicza, ale także w innych miejscach. Cel zostanie osiągnięty poprzez skuteczne narzędzia promocji turystyki, tj. wspólne materiały promocyjne, wspólne strony internetowe oferujące produkty turystyczne. Zwiększające atrakcyjność imprezy o tematyce konnej, które odbywają się w obu gminach.

Zwięzły opis projektu:

Realizacja projektu ma na celu podniesienie atrakcyjności pogranicza polsko- czeskiego, zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji, wsparcie turystyki i odwiedzających miejscowości Dolna Łomna i Gminę Istebna, które corocznie odwiedzają turyści i przyjezdni w celu uczestniczenia w tradycyjnych imprezach z udziałem koni- wyścigi konne we wsi Dolnej Łomnej i Zawody Furmanów w miejscowości Istebna. Wspólna promocja będzie zawierała aktywne kody QR, które umożliwią turystom i odwiedzającym lepszą orientację i zwiększą ich wiedzę o regionie. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby odwiedzających zarówno gminy, jak i całego regionu przygranicznego.

Partnerský projekt / Projekt partnerski

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj programu Interreg V-A Česká republika-Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Cieszyn Silesia - Těšínské Slezsko a státním rozpočtem.

Celkový rozpočet v EUR / Całkowity budżet w EUR: 50 935, 12