Prohlášení o přístupnosti

Obsah prohlášení o dostupnosti

Úřad obce Istebná se zavazuje zajistit dostupnost svých webových stránek v souladu s ustanovením zákona ze dne 4. dubna 2019 o digitální přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací veřejných subjektů. Prohlášení o přístupnosti se vztahuje na web trojstyk.pl.

Datum zveřejnění webu: 2021-12-21
Datum poslední významné aktualizace: 2021-12-21.

Web je v souladu se zákonem ze dne 4. dubna 2019 o digitální přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací veřejných subjektů z důvodu níže uvedených nekompatibilit nebo zařazení.

Prohlášení bylo učiněno dne: 2021-12-21.

Prohlášení bylo učiněno na základě sebehodnocení provedeného veřejným subjektem.

Klávesové zkratky

Na tomto webu můžete používat standardní klávesové zkratky.

Zpětná vazba a kontaktní údaje.

V případě problémů s dostupností webu nás prosím kontaktujte. Kontaktní osobou je Wioleta Golik, dostepnosc@istebna.eu. Kontaktovat nás můžete také na tel. čísle +48 33 855 65 00, wew. 49. Stejným způsobem lze podávat žádosti o nedostupné informace a žádosti o přístupnost.

Informace o postupu

Na vaši žádost odpovíme co nejdříve, nejpozději do 7 dnů od jejího obdržení.

Pokud je pro nás tento termín příliš krátký, budeme vás o tom informovat. V tomto oznámení uvedeme nové datum, do kterého opravíme chyby, které jste nahlásili, nebo připravíme informace alternativním způsobem. Toto nové období nebude delší než 2 měsíce.

Pokud nebudeme moci zpřístupnit digitální webovou stránku nebo obsah na základě vašeho požadavku, nabídneme vám k nim přístup alternativním způsobem.

Pokud pro vás naše jednání není uspokojivé, můžete podat stížnost provinčnímu vzorkovému úřadu. Pokud máte stále připomínky k našim aktivitám v oblasti digitální přístupnosti, můžete je nahlásit veřejnému ochránci práv.

Architektonická dostupnost

Budova Obecního úřadu v Istebné, 43-470 Istebná 1000, ve které jsou tyto buňky a organizační jednotky:

 • Finanční oddělení
 • Odbor rozvoje, infrastruktury a ochrany životního prostředí
 • Matrika
 • Sociální, administrativní a IT oddělení
 • Odbor komunálních služeb
 • Samostatná pozice administrativní pomoci pro vzdělávání
 • Komunální centrum sociální péče
 • Komunální tým pro vzdělávání

Popis přístupnosti vstupu do objektu

Budova má dva vchody. Hlavní vchod (z okresní silnice Z 2643S-1), který je přístupný po schodech, a boční vchod z parkoviště za budovou obce, kde je také schodiště.

Popis dostupnosti chodeb, schodišť, výtahů a toalet

Toaleta pro vozíčkáře se nachází v přízemí. Na schodištích jsou instalována zábradlí.

Popis úprav, například rampy, plošiny, hlasová zpětná vazba, indukční smyčky

V budově nejsou žádné indukční smyčky, platformy a hlasové informace. V budově chybí Braillovo písmo, kontrastní nebo zvětšené tiskové značení pro nevidomé a slabozraké. Žádné plošiny ani rampy

Informace o místě a způsobu využití parkovacích míst určených pro osoby se zdravotním postižením

V blízkosti hlavního vchodu je určené místo pro osoby se zdravotním postižením. Toto místo se nachází na parkovišti vedle schodiště.

Informace o právu vstupu s asistenčním psem a případných oprávněných omezeních

Do objektu můžete vstoupit s asistenčním psem a vodicím psem.

Dodatečné informace

Vybavení:

 • možnost používat standardní klávesové zkratky prohlížeče,
 • možnost změnit velikost písma,
 • schopnost měnit kontrast.

Informace o používání tlumočníka znakového jazyka na místě nebo online

V KÚ je možné využít pomoci tlumočníka znakového jazyka (PJM a SJM). Pokud chcete využít služeb tlumočníka a domluvit si schůzku, kontaktujte prosím koordinátora dostupnosti na UG Istebna na e-mailové adrese: dostepnosc@istebna.eu.

U vchodu do budovy je interkom, kde se můžete přímo spojit s kanceláří sekretářky. Zaměstnanec tajemníka oznámí zaměstnanci věcné buňky nebo organizační složky, která se k žadateli dostaví.

V přízemí budovy je umístěna pokladna, ve které je zaměstnanec rovněž povinen oznámit zaměstnanci příslušné buňky nebo organizační jednotky, která se k žadateli dostaví.