Istebna Muzeum Jana Wałacha

Muzeum Jana Wałacha, które odnajdziemy w przysiółku Andziołówka, to prywatne muzeum urządzone w dawnej pracowni Jana Wałacha – artysty mieszkającego w Istebnej na przełomie XIX i XX wieku.

Wszechstronnie uzdolniony twórca studiował u Józefa Mehoffera na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a także w paryskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych. Po zakończeniu formalnej edukacji, wrócił on do rodzinnych stron, gdzie zaczął tworzyć i dokumentować życie mieszkańców Trójwsi. Choć znany jest głównie jako drzeworytnik, Wałacha fascynowała również rzeźba oraz gra na instrumentach muzycznych. W pracowni znajdują się sprzęty, sztalugi i prace jego autorstwa (z lat 1902–1979): obrazy olejne, drzeworyty, rysunki, gwasze i grafiki. Tuż obok budynku pracowni stoi dom charakteryzujący się konstrukcją zrębową, w którym w minionym stuleciu artysta mieszkał wraz rodziną.

https://trojstyk.pl/istebna-muzeum-jana-walacha.html
Dom o konstrukcji zrębowej, z dwuokapowym dachem krytym gontem, z charakterystycznym „wolim
oczkiem”, przyczółkami i kozubkami w szczytach.