Jaworzynka Muzeum Regionalne „Na Grapie”

Muzeum regionalne „Na Grapie” w Jaworzynce otwarto w 1993 roku. Inicjatorem jego powstania był Jerzy Rucki – poeta i pisarz, który urodził się we wsi w 1919 roku. Podczas zwiedzania zobaczyć można skansen, na który składa się kurna chata z lat 20. XX wieku, a także budynki stodoły i kuźni. Częścią ekspozycji są narzędzia rolnicze, maszyny rolnicze i inne przedmioty potrzebne w codziennym życiu górali. W jednej z izb można zapoznać się z typowym zajęciami góralskimi – pasterstwem czy tkactwem. W placówce organizowane są popularne wśród turystów warsztaty rzemiosła.

https://trojstyk.pl/jaworzynka-muzeum-regionalne-na-grapie.html
Dwa drewniane budynki widoczne z oddali. Po lewej stronie zabytkowa stodoła, po prawej większy
budynek pełniący funkcję siedziby placówki.