Jaworzynka Kościół pw. Matki Bożej Frydeckiej

Patronką kościoła w przysiółku Trzycatek jest Matka Boska Frydecka – to nawiązanie do kopii figury Matki Boskiej, którą pielgrzymi przywieźli w to miejsce z położonego obecnie w Republice Czeskiej Frydku-Mistku w latach 70. XIX wieku. Wydarzenie to zapoczątkowało budowę najpierw małej kaplicy, a następnie drewnianego kościoła. Wraz z przeniesieniem go do Mlaskawki, co nastąpiło pod koniec ubiegłego stulecia, zaczęły się prace nad wzniesieniem nowej, murowanej świątyni.

Kamień pod budowę został poświęcony w Watykanie przez papieża Jana Pawła II. Za projekt architektoniczny kościoła oraz wyposażenie wnętrza odpowiedzialny był Paweł Jałowiczor, miejscowy artysta. Osobiście wyrzeźbił on m.in. scenę Ostatniej Wieczerzy, znajdującą się na podstawie stołu ołtarzowego, tron dla celebransa i ołtarze boczne. Stacje Drogi Krzyżowej wykonał Jan Krężelok, a figurę Matki Boskiej – Józef Bocek z Mlaskawki.

https://trojstyk.pl/jaworzynka-kosciol-pw-matki-bozej-frydeckiej.html
Budynek kościoła o żółto-kremowej elewacji widoczny z nieco dalszej perspektywy. Na pierwszym
planie i w tle oszroniona roślinność.