Koniaków Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Koniakowie

Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Koniakowie został wybudowany na przełomie XIX i XX wieku. Jego fundatorami byli arcyksiążę Albrecht, kardynał Jerzy Koop i cesarz Franicszek Józef I. Jego wnętrza zdobią płaskorzeźbione stacje Drogi Krzyżowej, których twórcą był ludowy artysta Franciszek Wojarski pochodzący z Koniakowa Rupienki. W ołtarzu głównym znajduje się obraz z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej namalowany przez Jana Wałacha, z kolei w nawach bocznych – obrazy autorstwa Jana Czarneckiego z Katowic przedstawiające wesele w Kanie Galilejskiej oraz połów ryb w Jeziorze Tyberiadzkim. Zwiedzając kościół szczególną uwagę warto zwrócić na drewniany strop świątyni, który zdobiony jest motywem haftu istebniańskiego oraz kaplicę znajdującą się od lewej strony przedsionka z płaskorzeźbą ze sceną objawienia Matki Boskiej Fatimskiej.

https://trojstyk.pl/koniakow-kosciol-pw-bartlomieja-apostola.html
Frontowa strona kościoła ukazana w późnojesiennej szacie przy zapadającym już zmierzchu. O czym
świadczą resztki promieni na białej elewacji. Po lewej stronie fragment cmentarza.